Forvaltningstjenester

 

Noen av tjenestene vi tilbyr

Nor Forvaltning AS leverer et totalt tjenestetilbud til sameier, eierseksjonssameier, borettslag og næringseiendom innen forretningsførsel og eiendomsdrift.

Forretningsførsel

• Innkalling og gjennomføring av ordinært årlig sameiermøte.
• Møteledelse og føring av protokoll på ordinært årsmøte.
• Godkjenning og betaling av fakturaer, lønn og offentlige avgifter.
• Utstedelse av fakturaer / innbetalingsinformasjon på faste felleskostnader.
• 1 og 2. gangs purring av utestående fakturaer.
• Oppfølging av inkassosaker.
• Avtaleforvaltning, oppfølging av leverandøravtaler.
• Budsjettering.

Eiendomsdrift

• Administrasjon av bygningsdrift med tekniske installasjoner.

• Levering av vaktmester og driftstjenester
• Oppfølging av leverandører.
o Energileverandør
o Heisleverandør.
o Vaktmester.
o Renhold.
o Renovasjon.
o Brannvarslingsanlegg med servicegjennomgang.
o Øvrige tjenester herunder rørlegger, elektriker, rørspyling, fasadevask samt andre reparasjoner og vedlikehold.

Rådgivning

• Forhandling og oppfølging av forsikringsavtaler og skadesaker.

• Innkalling til styremøter, fremleggelse og innstilling i saker samt utarbeidelse av møtereferater og protokoller.
• Prosjektledelse ved gjennomføring av større tiltak, endringer og reparasjoner.
• Utarbeidelse av tilbudsforespørsler, prisberegninger, beslutningsinnstillinger til styre og sameiermøte.

• Planlegging av fremtidig vedlikeholdsbehov, utarbeidelse av tilstandsrapporter og kostnadsberegninger.

Økonomisk

• Løpende kontroll og rapportering av økonomisk status i løpet av driftsåret.

• Økonomisk rådgivning, kostnadsbereging, beregning av felleskostnader og likviditetsstyring.

• Bistand til finansiering og låneopptak til prosjekter i sameiet – borettslaget herunder fordeling av lånekostnader og individualisering av felleslån.

Juridisk

• Advokat og juridiske tjenester for sameiet, utføres etter nærmere behov og avtale.

• Bistå ved brudd på vedtekter, husordensregler eller ved andre avvik.

• Utkastelser, tvangsindrivelse og tvangssalg.

Teknisk

• Oppfølgning av teksniske installasjoner, utbedringer og reparasjoner. Kontakt mot leverandører.

• Bistå eller utarbeide tekniske kravspesifikasjoner ved innhenting av anbudsforespørsler.

• Inneha kontakt og overordnet ansvar for tekniske leveranser til eiendommen.

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud.

Kontakt Oss

Adresse

Alnaparkveien 11
1081 Oslo

E-post

post@forvaltning.no

Telefon

+47 22 16 45 30

Ta kontakt for et nærmere tilbud eller kun en uformell prat om dine behov.

12 + 2 =